Forbundsavdelingene

 

Kontakt oss på epost:

lo.hadeland@live.no

 

... det som skal skje videre ....

1

2

3

4

Brandbu 05.03.2018

 

Styremøte i LO Hadeland

09.04.18 - kl. 18.30

 

Årsmøte på Hadeland Gjestegård på Jaren

01.05.18

 

1. mai markeres på Jevnaker og i Brandbu

Høsten.2018

 

Deltar sikkert på Hadelandsmessa

Forbundsavdelingene

Lokalorganisasjonen LO Hadeland er en sammenslutning av 22 fagforeninger/avdelinger i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. Alle disse avdelingene er tilsluttet noen av LOs 23 fagforbund:

 

 1. EL&IT FORBUNDET, DISTRIKT HEDEMARK OG OPPLAND, Postboks 310, 2403 ELVERUM
 2. FAGFORBUNDET AVD 460 JEVNAKER, v/Bjørn Andreassen, Hovsbakken 6, 3520 Jevnaker
 3. FAGFORBUNDET AVD 610 LUNNER, Sandsveien 1, 2740 Roa
 4. FAGFORBUNDET AVD 335 GRAN, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN
 5. FELLESFORBUNDET AVD. 670, Postboks 966, 2604 LILLEHAMMER
 6. FELLESFORBUNDET AVD.054 GJØVIK JERN OG METALL, Postboks 612, 2809 GJØVIK
 7. FLT AVD.028 RAUFOSS, v/Sonja M Syversen, Narumsvegen 345, 2847 KOLBU
 8. FLT AVD.15 INNLANDET, v/Håkon Gran, Solbakken 2, 2850 LENA
 9. HANDEL OG KONTOR OPPLAND AVD.16, Postboks 1055, 2305 Hamar
 10. IE HADELAND GLASSVERK AVD 4, v/kass. Sten Otto Mikkelsen, Postboks 28, 3521 JEVNAKER
 11. MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON HEDEDMARK/OPPLAND, v/Anders Edblom, Fribeten 10, 2319 HAMAR
 12. NAF AVD 05 INNLANDET, v/Roy Olav Olsen, Fakkelgården, 2624 LILLEHAMMER
 13. NJF - BANEPERSONALETS FORENING OSLO – AVD. 12 HADELAND, Schweigaardsgt. 12, 0185 OSLO
 14. NJF AVD 71 CARGONET PERSONALFORENING ØST, v/Svein E. Kristiansen, St
 15. NTF AVD 054 Oppland Transportarbeiderforening, Strandgata 17, 2815 Gjøvik
 16. NTL NAV Oppland, v/Bjørn Stenvold, Elvegata 19, 2601 LILLEHAMMER
 17. NTL AVD SKATT ØST, v/Frode H. Vaglen, Pb. 9200 Grønland, 0134 OSLO
 18. NTL SKOLER OG INSTITUSJONER OPPLAND, Teknologivegen 4, 2815 GJØVIK
 19. NTL Museer
 20. POSTKOM HEDEMARK OG OPPLAND, Postboks 2000, 2309 HAMAR
 21. SL Skolenes Landsforbund, Oppland-

 

LO HADELAND

ditt lokale LO-kontor