Handlingsplan

 

Kontakt oss på epost:

lo.hadeland@live.no

 

... det som skal skje videre ....

1

2

3

4

Brandbu 05.03.2018

 

Styremøte i LO Hadeland

09.04.18 - kl. 18.30

 

Årsmøte på Hadeland Gjestegård på Jaren

01.05.18

 

1. mai markeres på Jevnaker og i Brandbu

Høsten.2018

 

Deltar sikkert på Hadelandsmessa

 

Lokalorganisasjonen LO Hadeland er en sammenslutning av fagforeninger/avdelinger i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. Alle disse avdelingene er tilsluttet et LO-forbund, og vår oppgave er i følge vedtektene bl.a.:

  • samordne de tilsluttede fagforeninger/avdelinger sin faglige og politiske virksomhet, for å fremme lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser
  • drive planmessig studie- og opplysningsarbeid i samarbeid med AOF-organisasjonen
  • delta i planlegging av arbeidslivet for å sikre full sysselsetting og høyere livsstandard
  • arrangere 1. mai og andre møter av faglig art for fagforeningene/avdelingene
  • oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i

 

 

 

Skal vi få flere arbeidsplasser og øke bosettingen er dette noe vi må arbeide mer for ....

 

Boliger for unge

 

Å komme inn på boligmarkedet kan være tøft nok for voksne. For unge i etablerfasen er det nesten en umulighet hvis en mangler nødvendig startkapital. Hadeland trenger flere boliger for unge.

Veg og bane

 

Hadeland begynner å få på plass planene for infrastrukturen som både private og næringslivet så sårt trenger for å få fart på Hadeland. Men hva med kostnadene? Skal bilistene og transport-sektoren ta nesten hele regningen?

Synergi

 

Det er viktig å støtte alle saker som kan føre til nye etable-ringer og skape en dominoeffekt for små og store lokalsamfunn. En ny bedrift med godt potensiale vil føre til ny vekst og enda flere arbeids-plasser i nærområdet. Og på sikt bli en styrke for allerede etablerte bedrifter.

Sist oppdatert 25.1.13

Siden er under konstruksjon

LO HADELAND

ditt lokale LO-kontor