Informasjon fra styret

 

Kontakt oss på epost:

lo.hadeland@live.no

 

... det som skal skje videre ....

1

2

3

4

Brandbu 05.03.2018

 

Styremøte i LO Hadeland

09.04.18 - kl. 18.30

 

Årsmøte på Hadeland Gjestegård på Jaren

01.05.18

 

1. mai markeres på Jevnaker og i Brandbu

Høsten.2018

 

Deltar sikkert på Hadelandsmessa

 

Lokalorganisasjonen LO Hadeland er en sammenslutning av fagforeninger/avdelinger i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. Alle disse avdelingene er tilsluttet hvert sitt av tilsammen 22 LO-forbund.

Sist oppdatert 19.08.13

 

DETTE SKJER:

Randsfjordspelet

 

Randsfjordspelet "Når vatn blir til is" spilles fra torsdag 29. august til og med søndag 1. september på Badstua, 12km nord for Brandbu i Gran kommune. Stykket skildrer konflikten som oppstod under streiken ved Randsfjorden mellom 1930 og 1936.

 

Stykket er satt sammen av både profesjonelle og amatører, og har fått god omtale i avisene.

 

For mer informasjon, se nettsidene til Randsfjordspelet

.

DETTE HAR HENDT:

 

 

Valgkampen er i gang

 

LO Hadeland har startet på valgkampen. Men selv om ikke alle styrets medlemmer er politikere, så vil de gjerne være med å påvirke.

 

Første stand ble på Jevnaker i forbindelse med årets Ringeriksmaraton lørdag 17.august. Det samlet mange folk som også ville vite litt om litt av hvert når det gjelder årets valg. Hans Ivar Gustavsen (t.v.) Bjørn Andreassen og Benedikte Bakken Solli svarte på alle spørsmål.

 

Men det aller enkleste er nok å vise til LOs egen valg-hjemmeside:

 

Her kan du finne svaret på det aller meste.

 

 

1.mai 2013:

 

Mange møtte opp i Brua

 

.... for å høre statstråd, Aasrud, som også gikk i 1. maitoget. Skuffende få slo følge i toget, men på torget ventet mange mennesker på korpset og talerne. Paul André Lindseth innledet på vegne av AUF. Deretter fulgte statsråd Aasrud. Begge talere var opptatt av høstens valg som et retningsvalg.

Se bilder og video her.

Også i Jevnaker holdt LO Hadeland 1.mai arrangement sammen med partiene Ap og Sv i Jevnaker. Det ble markeringer både på torget, på Kistefoss og Folkets Hus Klinkenberg. Hovedtaler på torget var Oslo SVs Akhtar Chaudhry, sammen med lokale appellanter.

24.april 2013:

 

Årsmøtet 2013

 

... ble holdt i kantina på Jevnaker Samfunnshu. Det ble ikke det helt stor frammøtet denne gangen heller, men så var det heller ikke de store og kontroversielle sakene som stod på agendaen. Alle i styret som stod på valg ble gjenvalgt så nær som en. Ungdomskontakt Elisabeth Ruud takket nei til gjenvalg, og ble erstattet av Heidi Skofsrud fra forbundet Industri Energi. Hun jobber for tiden som lærling i glasshåndtverkerfaget på Hadeland Glassverk.

Nytt av året var opprettelse av to nye verv, webansvarlig og arkivar. Det siste som en følge av flyttinga fra kontoret i Folkets Hus i Brandbu.

10.april 2013:

 

Vi flytter fra kontoret i 3.etg.

 

Årsmøtet 2012 bestemte at leieavtalen med Gran kommune for kontorlokalet i 3.etg skulle sies opp. Følgelig ble alternativet ny avtale for oppbevaring av diverse effekter i et av kjellerrommene. Så LO Hadeland har ikke flyttet ut av Folkets Hus. Det er fortsatt et tilholdsted for lokalorganisasjonen. Og møterommet i 3.etg er fortsatt flittig i bruk av flere enn oss.

28.januar 2013:

 

Yngve Hågensen startet valgkampen i Brandbu

 

LO Hadeland inviterte Hågensen, fagforeninger og relevante politiske partier til til et kveldsmøte i Brandbu Kino i slutten av januar. Nesten 30 møtte opp for å få et møte med det velkjente LO-ikonet. Og ikke minst inspirasjon til å skape mer samarbeid før den viktige valgkampen. Les artikkelen til Atle Nilsen fra Hadelands-avisa her.

 

Siden er under konstruksjon

LO HADELAND

ditt lokale LO-kontor