Om

 

Kontakt oss på epost:

lo.hadeland@live.no

 

... det som skal skje videre ....

1

2

3

4

Brandbu 05.03.2018

 

Styremøte i LO Hadeland

09.04.18 - kl. 18.30

 

Årsmøte på Hadeland Gjestegård på Jaren

01.05.18

 

1. mai markeres på Jevnaker og i Brandbu

Høsten.2018

 

Deltar sikkert på Hadelandsmessa

Historie og nåtid

Historie

Lokalorganisasjonen LO Hadeland er en sammenslåing av de to tidligere organisasjonene LO på Hadeland og LO Jevnaker. P.g.a. vansker med å stille mange nok styremedlemmer ble det besluttet å slå de to sammen i 2010.

LO på Hadeland ble stiftet i Brandbu allerede i 1958 som et samarbeidsorgan for alle LOs organisasjoner i Gran og Lunner. Opprinnelig het organisasjonen Hadeland Faglige Samorganisasjon.

Ved 50-års jubileet i 2008 var Ingrid Woldengen leder, og gikk av samme året etter mange år ved roret. – For meg er det spesielt å delta på 50-årsjubileet, særlig fordi far min, Reidar Framstad og jeg til sammen har sittet mer enn 50 år i styret, sa hun under jubileet..

Ingrid Woldenegn, distriktsekretær Åge Nordby, og tidl. leder av LO Jevnaker May-Britt Johnsen

 

 

Huset i Brandbu

LO Hadeland har i mange år hatt sitt tilhold i et kontor i 3.etg.i "Huset" i Brandbu, hvor de også benytter et møterom sammen med andre leietakere.

I en periode var det åpent for publikum noen perioder i uka. Men tidene forandrer mye, og vi har innsett at internettet er den nye møteplassen, også for LO medlemmer.

 

 

Jevnaker samfunnshus

Leder i LO Hadeland er idag Bjørn Andreassen. Han er også leder i Fagforbundet i Jevnaker og har kontoret sitt i kommunens rådhus, Jevnaker samfunnshus. Her disponerer LO Hadeland også møtelokaler, og styremøtene holdes vekselsvis her og i Brandbu

 

LO HADELAND

ditt lokale LO-kontor