Kontaktinfo

 

Kontakt oss på epost:

lo.hadeland@live.no

 

... det som skal skje videre ....

1

2

3

4

Brandbu 05.03.2018

 

Styremøte i LO Hadeland

09.04.18 - kl. 18.30

 

Årsmøte på Hadeland Gjestegård på Jaren

01.05.18

 

1. mai markeres på Jevnaker og i Brandbu

Høsten.2018

 

Deltar sikkert på Hadelandsmessa

Kontakt oss:

Leder Bjørn Olav Andreassen

E-post: fagpost@jevnaker.kommune.no

Telefon 461 33 346

 

 

 

 

 

Nestleder: Stein Buan

E-post: Stein.Buan@hadeland-nett.no

Telefon 902 02 506

 

 

 

 

 

Kasserer Erling Hesjadalen

Epost: er-hesja@online.no

Telefon 920 83 289

 

 

 

 

 

LO Oppland: www.lo.no/oppland

LO i Norge, kontaktsider:

 

 

 

LO HADELAND

ditt lokale LO-kontor